Πυρσεία και Φρυκτωρίες


Μέθοδος οπτικής µετάδοσης µηνυµάτων µε περίπλοκο σύστηµα πυρσών µεταξύ υψωµάτων που απείχαν έως και 100 χλµ. Με απλοϊκή χρήση της πυρσείας έγινε γνωστή σε µια ηµέρα η πτώση της Τροίας (Αισχύλου «Αγαµέµνων»).
Σε κατάλληλα επιλεγµένα υψώµατα κτίζονταν οι «φρυκτωρίες». Κάθε φρυκτωρία περιλάµβανε δύο τοίχους µε πέντε πυρσούς, τοποθετηµένους στον καθένα. Μεταξύ των τοίχων υπήρχε ειδική διόπτρα για τη διάκριση από τον «φρυκτωρό» των δεξιών
 αριστερών πυρσών της απέναντι φρυκτωρίας. Επίσης διέθετε συγκεκριµένη πινακίδα µε χωρισµένα τα γράµµατα της αλφαβήτου σε πέντε οριζόντιες γραµµές και κάθετες στήλες. Οι αριστεροί πυρσοί από το µέρος του παρατηρητή αναφέρονταν στον αριθµό της κάθετης στήλης, ενώ οι δεξιοί στον αριθµό της οριζόντιας γραµµής. Για παράδειγµα, όταν ανάβονταν δύο αριστεροί πυρσοί και τέσσερις δεξιοί, γινόταν εκποµπή του γράµµατος «Ρ». Τα µηνύµατα τη νύκτα µεταδίδονταν µε το φως των πυρσών, ενώ τη  µέρα µε τον καπνό τους.


0
1
2
3
4
5
1
Α
Β
Γ
Δ
Ε
2
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
3
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
4
Π
Ρ
Σ
T
Υ
5
Φ
Χ
Ψ
ΩΠηγή: http://users.sch.gr/kkotsanas/technology/archeoelliniki/archeoelliniki.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF