Πολυτεχνικό Δώρο love


Love Connection Wood Sign by @Jenna_Burger, www.sasinteriors.net - Lowe's Creative Ideas #LowesCreator Πλησιάζει του Αγίου Βαλεντίνου , και δεν έχετε προλάβει να ετοιμάσετε κάτι ? για δείτε παρακάτω !!!


Connector materials found at Lowes - LOVE Connections

Lime Green Paint Color for Love 'Connection' Wooden Sign by @Jenna_Burger, sasinteriors.net

Distressing Wood with Annie Sloan Dark Wax for Love 'Connection' Wooden Sign by @Jenna_Burger

Love Connection Wood Sign by @Jenna_Burger, www.sasinteriors.net - Lowe's Creative Ideas #LowesCreator

Love Connection Wood Sign by @Jenna_Burger, www.sasinteriors.net - Lowe's Creative Ideas #LowesCreator

Love Connection Wood Sign by @Jenna_Burger, www.sasinteriors.net - Lowe's Creative Ideas #LowesCreator

Love Connection Wood Sign by @Jenna_Burger, www.sasinteriors.net - Lowe's Creative Ideas #LowesCreator


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF