Διακοσμητικός κόμπος

Δείτε στις φωτογραφίες βήμα - βήμα 
cross two threads
direct the black line upwards
thread the red cord to the left
pull dowm the left side black end
the last step of making chinese crown knot

chinese crown knot is finished
Chinese crowm knot bracelet

πηγή: lc.pandahall.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF