Κόμπος σαν φίδι 2


step1 prepare two thread
 Step 2 wrap the end of the black cord around the red cord
 Step 3: wrap the red strand over the crossed area of the black cord
 Make a loop with the red strand
a snake knot is finished
 continue to tie more snake knots
πηγή: lc.pandahall.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF