Βραχιόλι συνδυασμός δύο κόμπων

How Do You Make Easy Knot Friendship Bracelet out of Carrick Bend and Alpine Bend1mm Nylon Thread (red & yellow)
Scissors

Materials needed for making carrick bend friendship bracelet


Make the decorative Carrick Bend


Complete the Carrick Bend for easy knot friendship bracelet


Make the Alpine Bend for rest knot friendship bracelet portion


Do the closure of knot friendship bracelet


πηγή: lc.pandahall.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF