Κρυπτογραφικό μονοαλφαβητικής μετάθεσης με χρήση ολίσθησης

Με μετατόπιση του πρώτου γράμματος αντιστοίχησης αρχικού κειμένου- κρυπτογραφικού  κειμένου  κατά  ορισμένες  θέσεις.  Ακολούθως  η αντικατάσταση των υπόλοιπων γραμμάτων γίνεται κυκλικά. Στην συνέχεια , παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της συγκεκριμένης τεχνικής όπου το κάθε γράμμα, του αρχικού κειμένου, ολισθαίνει κατά δεκατρείς θέσεις.πηγή: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1554/1/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF