Μακραμέ 11

Free Macramé Pattern on Weaving a Spiral Paracord Friendship Bracelet
1mm nylon thread in pink and navy blue colors , 3mm rainbow colored cotton cord ,Lighter ,Scissorsmaterials and tools for making spiral paracord bracelet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF